OGIBiz Website

Eshop Before Menu
2747990
Menu
39302
Banner
114006
Main Description
114007

ECDL - ΑΣΕΠ

Vertical Image Area
114008

Το ECDL είναι το Νο.1 πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. Είναι το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο μέτρησης!

Γι’ αυτό και το Πρότυπο ECDL είναι ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο:

♦ Από πολυεθνικές επιχειρήσεις
♦ Από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε 150 χώρες
♦ Από μεγάλους οργανισμούς
♦ Από κρατικούς φορείς
♦ Από κυβερνήσεις
♦ Από διεθνείς οργανώσεις
♦ Από την ακαδημαϊκή κοινότητα
♦ Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παρακάτω εμφανίζονται τα κυριότερα εκπαιδευτικά προγράμματα που πιστοποιεί η ECDL

Main Description
114009

  ECDL Basic

To ECDL όσον αφορά το βασικό επίπεδο  του microsoft office πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές  γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Οι 6 θεματικές ενότητες που καλύπτει το  βασικό επίπεδο  ECDL  είναι:
♦ Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων  (WINDOWS)
♦ Επεξεργασία Κειμένου  (WORD)
♦ Υπολογιστικά Φύλλα  (EXCEL)
♦ Βάσεις Δεδομένων  (ACCESS)
♦ Παρουσιάσεις  (POWER POINT)
♦ Υπηρεσίες Διαδικτύου (MICROSOFT  INTERNET EXPLORER & OUTLOOK)

  ECDL Expert

Το ECDL Expert αποτελείται από τις τέσσερις [4] ενότητες ECDL Προηγμένου Επιπέδου και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να πιστοποιήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανώτερου επιπέδου από το ECDL Core/Progress).

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το ECDL Expert είναι:
♦ Επεξεργασία Κειμένου
♦ Υπολογιστικά Φύλλα
♦ Βάσεις Δεδομένων
♦ Παρουσιάσεις

Τo ECDL Expert είναι ένα Πρόγραμμα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή προχωρημένου επιπέδου. Το πιστοποιητικό ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας κάνοντας χρήση τεσσάρων (4) βασικών εφαρμογών γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις).

Το ECDL Expert είναι ένα πιστοποιητικό με διεθνή ισχύ και αναγνώριση το οποίο παρέχει στον κάτοχο του:
♦ Έγκυρη απόδειξη σε βάθος γνώσης των πιο διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου
♦ Επιβεβαίωση ικανότητας αντιμετώπισης εργασιών υψηλής δυσκολίας και σύνθετων καθηκόντων
♦ Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
♦ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
♦ Βελτίωση αποδοτικότητας στην εργασία και εξοικονόμηση χρόνου στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών
♦ Απαραίτητη προϋπόθεση παρακολούθησης μαθημάτων ECDL Expert είναι η πιστοποιημένα καλή γνώση των βασικών επιπέδων των τεσσάρων ενοτήτων που καλύπτει το ECDL Expert (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις).

ECDL Digital Marketing

To digital marketing είναι η προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών μέσων. Το digital marketing διαφέρει από το παραδοσιακό marketing σε 2 βασικά σημεία: στη χρήση των καναλιών καθώς στο digital marketing χρησιμοποιούνται online κανάλια προώθησης αλλά και στην ανάλυση που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση στις καμπάνιες που τρέχει, να μετρά αποτελεσματικότητα και να καταλαβαίνει τι λειτουργεί και τι όχι – συνήθως σε πραγματικό χρόνο.

ECDL CAD

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων κατασκευών έχει αναγάγει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού κτιρίων, μηχανών, αντικειμένων και έργων γενικότερα. Για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, από τους αυτόνομους τεχνικούς σχεδιαστές της ελεύθερης αγοράς μέχρι τις πολυεθνικές εταιρείες που σχεδιάζουν και υλοποιούν τεράστια έργα, η αποτελεσματική χρήση υπολογιστών και μέσων Computer Aided Design (CAD) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής τους εργασίας.

Το ECDL CAD αποτελεί το πρώτο σε διεθνές επίπεδο ανεξάρτητο λογισμικού πρότυπο για την αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση, σε δύο (2) διαστάσεις, μέσω Η/Υ.
Συγκεκριμένα, το ECDL CAD πιστοποιεί ότι εσείς, ο κάτοχός του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας τυπικής εφαρμογής CAD, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων.
Το Πιστοποιητικό ECDL CAD αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εφόδιο για εσάς. Είναι ιδανικό για:
Τους σπουδαστές τεχνικών σχολών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, πολεοδόμους, τοπογράφους, γραφίστες, σχεδιαστές)
Τα στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών ή τεχνικών γραφείων

ECDL Image Maker

Η ανάπτυξη της ψηφιακής φωτογραφίας, αλλά και οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού στον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη στην επεξεργασία και την βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας του, δημιούργησαν την ανάγκη για προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στο αντικείμενο της επεξεργασίας και της διαχείρισης ψηφιακής εικόνας.

Η ενότητα ECDL M9 – Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing) v2 που αποτελεί την εξέλιξη του ΕCDL ImageMaker v1.5, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται ο υποψήφιος, ώστε να έχει πλήρη κατανόηση των κύριων εννοιών που διέπουν τις ψηφιακές εικόνες καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας τους. Η ανανεωμένη ενότητα ECDL M9 – Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing) v2, περιλαμβάνει αναθεωρημένη Εξεταστέα Ύλη η οποία ακολουθεί την τρέχουσα πρόοδο της τεχνολογίας και των σημερινών πρακτικών των χρηστών σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνων.

ECDL Web Editing

Η «έκρηξη» του Διαδικτύου (Internet) την τελευταία δεκαετία και η αυξανόμενη χρήση του ως μέσο ενημέρωσης, διασκέδασης, πώλησης και επικοινωνίας, οδήγησε πολλούς να ασχοληθούν με το σχεδιασμό και τη διαχείριση απλών (αλλά και πιο σύνθετων) ιστοσελίδων, είτε ως προσωπική είτε ως επαγγελματική ενασχόληση. Παράλληλα, καταγράφεται ένας αξιοσημείωτος αριθμός ανθρώπων που απλώς χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας τους, χωρίς οι ίδιοι να θεωρούνται απαραίτητα «επαγγελματίες» του σχεδιασμού ιστοσελίδων (web design).

Η ενότητα ECDL M10 – Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing) v2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους από εσάς επιθυμείτε να αποκτήσετε δεξιότητες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων, χωρίς να χρειάζεται να δεσμευτείτε χρονικά ή οικονομικά στην εκμάθηση ενός επαγγελματικού επιπέδου προγράμματος σχεδιασμού ιστοσελίδων.

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται ο υποψήφιος, ώστε να έχει πλήρη κατανόηση των κύριων εννοιών δημοσίευσης ιστοσελίδων καθώς και τους τρόπους δημιουργίας και επεξεργασίας τους. Η ανανεωμένη ενότητα M10 – Επεξεργασία Ιστοσελίδων, περιλαμβάνει αναθεωρημένη Εξεταστέα Ύλη η οποία ακολουθεί την τρέχουσα πρόοδο της τεχνολογίας και των σημερινών πρακτικών των χρηστών σε εφαρμογές δημιουργίας ενός στατικού δικτυακού τόπου.

Horizontal Image Area
114012

Ο Θεσμός του ΑΣΕΠ και η συμβολή του στη Δημόσια Διοίκηση

Το δικαίωμα προς εργασία στο δημόσιο τομέα με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας επιβάλλει την ουδετερότητα της Διοίκησης και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Θεσμικό εγγυητή της τήρησης των αρχών αυτών αποτελεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Mε τη συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 2001, το οποίο κατοχύρωσε δύο οντότητες: ένα σύστημα πρόσληψης και στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης και ταυτόχρονα ένα θεσμό που εγγυάται τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα του συστήματος αυτού.

Κατά την εικοσαετή και πλέον λειτουργία του το ΑΣΕΠ πέτυχε να ανατρέψει παγιωμένες νοοτροπίες και πρακτικές, καταδεικνύοντας τη δυνατότητά του ως ανεξάρτητης αρχής να εκπληρώσει με επιτυχία το θεσμικό της ρόλο και να διασφαλίσει αμεροληψία και διαφάνεια στον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση, καταξιώθηκε δε ως ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου των προσλήψεων στο Δημόσιο με γνώμονα τη διαφύλαξη της αρχής της αξιοκρατίας και τη θωράκιση του κράτους δικαίου.

Για τους λόγους αυτούς η απόδειξη   γνώσης  ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνεται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Δείτε το σχετικό αρχείο : ΑΣΕΠ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΗΥ

Footer
39307